Vol 8, No 12 (2019)

December

Table of Contents

Articles

Shrikant Warade, Anshul Pahwa, Savita Dhongade
PDF
Dr. Suprotik Paulson, Dr. Chaitali Biswas
PDF
Dr. Bhakti Bawankule, Dr. Sushree Patra, Dr. Sushil Kumar
PDF
Dr Anubha Saha, Dr. Aniruddha Sarkar
PDF
Raksha K, Ramkumar V S
PDF
Dr. Himani Tandon, Dr. Anuj Kumar, Dr. P. K. Rathore
PDF
Dr. Garima Anant, Dr. Aman Kaur Saini
PDF
Dr Annapoorna Sahoo, Dr Pravin Dhone
PDF
Mr. A. Prabu Asirvatham, Dr. N. Mohan
PDF
Dr. Kanchan Jamir
PDF
Tarun K. Chowdhary, Dr. P. R. Patel
PDF
Dr. Alaka Das
PDF
Deepa T M, Dr. Prathima G S
PDF
Dr. Vishalakshi Honnakatti
PDF
Dr. E. Eswara Reddy, Bhagyashree N
PDF
Stroe Ioan
PDF
R. K. Maheshwari, Ayushi Mohadikar, Pawan Mulani, Mitali Jain
PDF
Dr. Le Nguyen Doan Khoi
PDF
Shiva Gupta, Himani Sharma, Supreet Thind, Rasveen Kaur
PDF
Dr. Le Nguyen Doan Khoi
PDF