Vol 8, No 6 (2019)

June

Table of Contents

Articles

Dr K. Ramalingam, Dr Anusha G
PDF
Dr. Anuroopa H K, Dr. Suman
PDF
Deka R, Gogoi B, Brahma V
PDF
Dr. Venkatesan. S, Dr. G. Ravi Shankar, Dr. N. Swaminathan
PDF
Mr. Pankaj bajpai, Miss eshani mallick
PDF
Dr. Ramesh Chandra, Dr. Pallavi Mittal, Dr. Urvashi Ojha
PDF
Vd. Roshani Gangaram Thakare, Vd. Sangeeta P. Sawant
PDF
Dr. (Mrs.) T. Komalavalli
PDF
Dr.Meena Padmaja Grandhi, Dr.Paturi Madhuri
PDF
Dr. S. Maheswari, Dr. M. Brinda
PDF
Pooja Rao, Dr. Dinesh Kataria, Dr Sucheta Tiwari
PDF
Dr. Jindagiben Krushnakant Dave
PDF
Mrs. Vandna Soni
PDF
Dr. Deekshith Kumar M
PDF
Jatin Mech.
PDF
Bibhupada Mahapatra, Aurobinda Chinara, Prasanta Purohit
PDF
S. V. L. Nimeshika Devi, M. Navinkumar, M. Ahamed mohideen
PDF
Dr Sumeet David, Dr Ram Gopal Shahi, Deepika David, Dr Rajneesh Kumar Calton
PDF