Vol 8, No 1 (2019)

January

Table of Contents

Articles

Arvind Kumar, Khushalaram Choudhary, R. N. Meena, O. P. Patidar
PDF
Chaitali Gupta, Deepak Mittal
PDF
Paresh Kumar Sarma, Rajarshi Chakraborty
PDF
Dr. Indraneel Reddy, Dr. Spandana Kandra
PDF
Dr. Gautam Chandra Koshi, Dr. Swarna Das, Dr. Rifat Q Usmani
PDF
Lavanya Mandhal, Priya B. Naik
PDF
Dr. Navya S, Dr. Prabhadevi K, Dr.Srilakshmi B
PDF
Krishna Murari Prasad, Dr.pallavi Agrawal, Dr. N. K. Bariar
PDF
Dr Alka Agrawal, Dr Prem Siddharth Tripathi, Dr Dinesh K Koushik
PDF
Balaji Pandian P, Rajasekar Ramesh, Swaminathan. N
PDF
Dr. Manjunatha C. T., Prof. C. R. Reddy
PDF
C. Madhavi, Prof. T. Damodaram
PDF
Ms. T. V. Sruthi, Dr. V. Meena
PDF
Chirasmita Bhattacherjyya
PDF
K.lawrence Seekan Paul, Dr. A. Xavior Selvakumar
PDF
Dr. Reena Rani, Ms Menka
PDF
Dr. T.k. Stantley David
PDF
Rakeshkumar B. Shah
PDF
Dr. Ashwin Purohit, Vishwa A. Deuskar
PDF
Mr. Swarup Saha
PDF