Vol 8, No 4 (2019)

April

Table of Contents

Articles

Dr Sadanandan A N, Dr Rijesh Pottangadi
PDF
Shailja Khansili, Nitin K Bansal
PDF
Dr. Chandrkant Paliwal, Dr. Kannomal Garg, Dr. Surendra Kumar Jain
PDF
Ankur Vashishtha, Vandana Sardana, Anita Pandey
PDF
D. Priyadarshini, Sharanya Ravindran, Nancy Solomon, Joyson Moses
PDF
Dev Nandan Kumar, Prof. (Dr.) Mala Tandon
PDF
M. Chandra, Dr. G. Kanaga
PDF
N. Devi Sangamitra, Dr. G. Sridharan
PDF
Prabal Jagadeesh Roddannavar
PDF
C. E. Jayanthi
PDF
Seema Vasant Ketkar
PDF
Kumari Manisha, Dr Vidisha
PDF
Dr. S. Andal
PDF
Neha Gupta
PDF
Nalage Vipul Vijay Kumar, A. C. Pise
PDF
Leiva Noemi, Fuentes Vanessa, Ayala Francisca, Stange Carolina, Morovic Carmen
PDF
Yessica Sitompul, Alwinsyah Abidin, Dairion Gatot
PDF
Rohit Philip Thomas, Tobias Kowald, Osama Eldergash, Sandeep Sunder Amin, Jerry Easo
PDF
Dr Asmita Sharma, Dr Hiroj Bagde, Dr PV Sunil Reddy, Dr Pramod V, Dr Abhilasha Singh, Dr Shailendra S Singh Chaturvedi
PDF
Rafiya Nazir khan, Abhima kumar, Suhail Majid Jan
PDF